header

Tips voor passagiers

De aanvang van de Ballonvaart

 Op de bewuste dag van de ballonvaart wordt er contact met u opgenomen: Dit om de ballonvaart te bevestigen en de startlocatie door te geven. Daarbij is ook nog mogelijk dat de ballonvaart niet door zou kunnen gaan vanwege weersomstandigheden. Ook de startlocatie kan afwijken van een eerder afgesproken locatie in verband met de windrichting of andere omstandigheden. Als de omstandigheden het toelaten, wordt u ongeveer 2,5 tot 3 uur voor zonsondergang op het startveld verwacht. Klik op het plaatje voor een prachtige 360 graden video van een ballonvaart.

Passagiers informatie Ballonvaren

Deze informatie is samengesteld door de Afdeling Ballonvaren van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL). Deze brochure bevat veiligheidsinstructies voor een ballonvaart, lees die nauwkeurig , en voorts vindt u praktische informatie rond uw voorgenomen ballonvaart.

Wij wensen u een plezierige ballonvaart! 

De Vaart

Ballonvaren is een weers-afhankelijke activiteit. Zorg ervoor dat u van de ballonvaarder de bevestiging hebt ontvangen omtrent het doorgaan van de vaart. Afspraaktijden kunnen zijn aangepast aan de (weers)omstandigheden. Het is van groot belang dat u tijdig op de afgesproken opstijg locatie bent.

Verzameltijden: januari 14:00 uur - februari 15:00 uur - maart 16:00 uur  - april 17:00 uur - mei 18:00 uur - juni 19:30 uur - juli 19:30 uur - augustus 18:00 uur - september 17:00 uur - oktober 16:00 uur - november 15:00 uur - december 14:00 uur. (Alle tijden kunnen veranderen)

Op de startlocatie

Zodra u op de opstijg locatie bent, meldt u zich meteen bij de ballonvaarder of diens crew. Het is gebruikelijk dat zij met de voorbereiding beginnen zodra iedereen is gearriveerd. Tijdens de opbouw wordt u het een en ander uitgelegd over de procedures tijdens de vaart en vooral ook tijdens de landing. Meestal zullen we bij de opbouw ook uw hulp vragen, bijvoorbeeld om de mond van de ballon open te houden.

Het opbouwen

Daarbij is ook uw hulp nodig, want ballonvaren is teamwerk en dat doe je met z'n allen. Een paar handelingen moet de piloot altijd zelf doen of een ervaren crewlid. Maar de crew zal graag uw hulp accepteren en u ook aanwijzingen geven hoe en wat te doen. 

De ballon wordt eerst vol geblazen met koude lucht d.m.v. een ventilator en daarna worden de branders ontstoken om de koude lucht te verwarmen. Een grote vlam gooit zijn hitte de ballon in, waardoor deze omhoog komt. De piloot zal zijn checklist afwerken en daarna kunnen de passagiers op aanwijzing van de piloot in de mand klimmen. Als alles in orde is en iedereen er gereed voor is, zal de ballon gaan opstijgen. Dat is meestal het meest sensationele moment, de opstijging en een geheel nieuwe wereld die voor u open gaat: boven alles verheven, en wat is het klein daar beneden. Hoogtevrees maakt vreemd genoeg geen enkele kans, dit omdat er geen contact meer is met de aarde. De oranjerode bol van de ondergaande zon geeft de heiige velden en sloten een onwerkelijke gloed.

Ook na de landing wordt de ballon met z'n allen weer ingepakt. 

Kleding advies

Voor een ballonvaart is het niet noodzakelijk speciale kleding te dragen. Wat u aan zou trekken voor een stevige wandeling is ook geschikt voor een ballonvaart. Gemakkelijk zittende schoenen of laarzen zijn aan te bevelen. Het is in de ballonmand niet koeler dan op de grond. Vermijdt nylon en kleding die voornamelijk uit kunststofvezels bestaat.

Uit veiligheidsoverwegingen zijn blote armen ongewenst.

Door werking van de relatieve vochtigheid in de lucht, kan zich op delen van de brander condensvocht vormen en op uw kleding terechtkomen. Dit is geheel ongevaarlijk.

Draag echter geen kostbare (niet wasbare) kleding tijdens de ballonvaart.

Foto's maken en filmen

Voor het maken van luchtopnamen waren er vroeger strenge overheidswege restricties van toepassing en moest de ballonvaarder zelfs over vergunningen beschikken voor luchtopnames. Dat is tegenwoordig niet meer zo, maar er kunnen nog wel gebieden zijn met restricties, zoals Koninklijke paleizen.

Telefoneren

Tegenwoordig is het goed mogelijk om vanuit een ballon een telefoongesprek te voeren.

Veel ballonvaarders (en ook medereizigers) kunnen dat niet waarderen en ook kan dat een piloot van zijn concentratie afleiden. In de landings fase is het niet toegestaan om te telefoneren! Maak vooraf afspraken over het gebruik van uw gsm-telefoon.

Hoe lang duurt het avontuur

Trek er minimaal zo’n vier uur voor uit. Er kan vertraging optreden voor de start, omdat er gewacht moet worden op optimale weer condities. De vaart duurt meestal een uur, maar omstandigheden kunnen een piloot doen beslissen om eerder te landen.

Dit hangt mede af van het gebied waar u naartoe vaart, de landingsmogelijkheden aldaar en de weersomstandigheden. Wij adviseren u om  direct na de vaart niets te plannen.

Hoe hoog en waar naartoe?

Ballons varen met de wind mee en dus weten we nooit exact waar naartoe en hoever we zullen varen. De ballonvaarder kan uitstekend de vaarhoogte controleren, die zal gewoonlijk niet hoger dan 3000 voet (ca. 1000 meter) en meestal tussen 500 en 1000 voet (ca. 150 tot 300 meter) zal zijn. Als de richting flink afwijkt van de meteo verwachtingen, dan kan het voorkomen dat de piloot eerder gaat landen. Bijvoorbeeld als de richting naar een flink stuk bos gaat, of dat er zich een bui ontwikkeld.

Familie, vrienden en kennissen

Vanzelfsprekend wil iedereen u uitgeleide doen en een goede vaart toewensen. Belangstellenden kunnen heel vaak bij de voorbereidingen assisteren, maar moeten altijd de aanwijzingen van de balloncrew opvolgen. Het is niet mogelijk met de bemanning van de volgauto mee te rijden. Zelf de ballon volgen is een hele kunst en u kunt de ballon gemakkelijk uit het oog verliezen. Als u dat overkomt, keer dan terug naar de opstijg locatie. Een andere manier is om in de buurt van de volgwagen van het ballonteam te blijven. Zodoende komt u ook bij de gelande ballon.

Na de landing

Wij vertrouwen op de medewerking en de goodwill van de landeigenaar en het is van het grootste belang dat de goede relatie gehandhaafd blijft. De Nederlandse ballonvaarders gaan er prat op een goede regeling met land- en tuinbouworganisaties te hebben gesloten. In dit convenant is o.a. vastgelegd hoe er gehandeld wordt na de landing. De ballonvaarder en zijn crew gaan ervan uit dat zowel passagiers als belangstellenden zich houden aan de instructies die dienaangaande aan hen gegeven worden!

Het land inwandelen, of, nog erger, onuitgenodigd met de auto het (wei)land op rijden, kan de relatie met de landeigenaar onder druk zetten.

Noch de piloot en zijn crew, noch de landeigenaar zal dergelijk gedrag toestaan. Heel vaak is de eigenaar economisch afhankelijk van zijn land en dat dient te worden gerespecteerd.

Teneinde de (mogelijke) overlast tot een minimum te beperken, zal de ballonvaarder een beroep op u doen om de ballon zo vlot mogelijk uit het landingsterrein te verwijderen.

Uw medewerking daarbij wordt zeer geapprecieerd!

Roken en drinken

Uit veiligheidsoverwegingen is roken binnen 50 meter afstand van de ballon niet toegestaan! Tijdens de ballonvaart mag nimmer worden gerookt. De ballonvaarder is niet bevoegd om personen te vervoeren die kennelijk onder invloed van alcohol of drugs zijn. Het advies is om voldoende water mee te nemen, want zomers kan het best warm zijn, vooral ook door de branders.

Wie kan een Ballonvaart maken

Er is in principe geen minimum of maximum leeftijd voor het maken van een ballonvaart. Wel moet rekening gehouden worden met de lengte van de passagier; deze moet tenminste onbelemmerd over de rand van de mand kunnen kijken. Desondanks kan de ballonvaarder uit veiligheidsoverwegingen afwijzend beschikken. Weersomstandigheden en/of het vermogen om instructies van de piloot op te volgen kunnen hierbij een rol spelen.

Voorts let de ballonvaarder op de mobiliteit van de ballonpassagier en het vermogen om zelfstandig in de ballonmand plaats te nemen. In de ballonmand zijn geen zitplaatsen.

U moet daarom rekening houden met het fysieke vermogen om tenminste een uur te kunnen staan en de ballonmand op een vlotte en zelfstandige wijze te kunnen verlaten. Een landing van de ballon is niet per definitie een ‘staande’ landing.

Uw ballonvaarder is niet bevoegd om zich uit te laten of het medisch verantwoord is om een ballonvaart te maken.

Als u vragen heeft over uw medische geschiktheid, raadpleeg dan uw arts.

Veiligheid

Ballonvaren is een (beslist veilige) vorm van luchtvervoer. Voor de veiligheid van uzelf en die van uw medereizigers, dient u zich strikt te houden aan de aanwijzingen van de ballonvaarder. Voorafgaand aan de start krijgt u een briefing over het moment en de wijze van aan boord gaan.

Voor de landing krijgt u eveneens een landingsbriefing, omdat altijd rekening gehouden moet worden met het kantelen van de mand.. Met name is daarom uw houding tijdens de landingsfase van groot belang. Welke houding u dan moet innemen, is afhankelijk van o.a. het type ballonmand en het aantal personen aan boord. De ballonvaarder zal u hierover tijdig informeren.

Algemene instructies:

= Kom niet aan de gasslangen, kleppen en/of controlelijnen.

= Houd u zich alleen vast aan de handgrepen in de mand en de cilinder randen.

= Verlaat de mand pas nadat u daarvoor toestemming van de piloot heeft gekregen.       

= Voorts is de piloot tijdens de landing vaak erg geconcentreerd en soms niet aanspreekbaar. Maar ziet u een mogelijk gevaar, meld het dan wel. Alle apparatuur en andere kostbaarheden gaan mee op eigen risico. Zorg dat het veilig is opgeborgen voor de landing! Fotograferen en filmen is altijd op eigen risico!

Verzekering

Ingevolge een Europese Verordening rust er een verplichting op de vervoerder om een verzekering te hebben voor schade aan derden en passagiers.

Heeft u vragen over de voorwaarden, dan kunt u die zo nodig opvragen bij de ballonvaarder. Een annuleringsverzekering is te overwegen, overleg met uw ballonvaarder.

 

Groepen

Ballonvaren in groepsverband wint aan populariteit. Ook voor deelnemers aan groepsballonvaarten gelden de hier omschreven veiligheidsinstructies.

De organisatie van een groepsballonvaart vereist een bijzondere logistieke aanpak.

Tijdig overleg met de ballonvaarder is daarbij gewenst.

Uw Ballonpiloot

Wat is een Erkend Piloot ?

Als u uw ballonvaart geboekt heeft bij een door de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor de Luchtvaart (KNVvL) ‘Erkend Piloot’ dan biedt u dat meer zekerheid.

De KNVvL erkent namelijk een piloot als deze geheel volgens de regels is opgeleid, medisch gekeurd en gebrevetteerd en een minimale ervaring bezit.

Bovendien eist de KNVvL van de Erkend Piloot dat deze werkt conform de Gedragsregels Ballonvaren, het convenant met de landeigenaren en afspraken met natuurbeschermingsorganisaties naleeft.

Een en ander betekent:

-  dat de Erkend Piloot er voor zorg moet dragen dat er sprake is van een voldoende veiligheidsniveau;

-  dat de Erkend Piloot aandacht besteedt aan de kwaliteit en een plezierig verloop van de vaart.

In hun streven om u een zo aangenaam mogelijke ballonvaart te bezorgen, bieden veel ballonvaarders u ook nog faciliteiten zoals een champagne toost na afloop van de ballonvaart, eventueel een certificaat  en/of andere gadgets als herinnering aan uw ballonvaart. Informeer daarnaar bij uw reservering.

Uw inbreng

Heeft u suggesties of commentaar? Neem dan in eerste instantie contact op met uw ballonvaarder.

Kijk ook eens op de Facebook pagina voor meer foto's.

Disclaimer: Ballonvaren is sterk afhankelijk van mooi weer. Een geplande afspraak kan zelfs meerdere moeten worden uitgesteld. Ook kan het zijn dat de vaart door overmacht eerder moet worden afgebroken vanwege omstandigheden zoals het weer, de richting, etc. De beslissingen bij het Ballonvaren liggen ten alle tijden bij de piloot. Silverstar Ballooning en de piloot kunnen voor deze keuzes niet aansprakelijk worden gesteld.

CONTACT

Silverstar Life Balance
Ruitercamp 213, 3992 BZ  Houten
KvK: 50228692 Btw: NL001309130B08
Mobiel: +31 (0) 651 379 222
info[@]silverstar-life-balance.nl

CONNECT

FB