Image

Copyrights

Deze website, alsmede alle teksten en documenten van Silverstar Life Balance zijn gedeponeerd en vallen automatisch onder de auteursrechten van Silverstar Life Balance. De gehele website is gedeponeerd bij de BBIE. Niets van deze website of van andere producten en/of documenten van Silverstar Life Balance mogen worden gekopieerd, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronische en/of magnetische opslag, cd-i, cd-rom, dvd, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Silverstar Life Balance.

Copyrights Silverstar Life Balance 2016-20223.

CONTACT

Silverstar Life Balance
Ruitercamp 213, 3992 BZ  Houten
KvK: 50228692 Btw: NL001309130B08
Mobiel: +31 (0) 651 379 222
info[@]silverstar-life-balance.nl

CONNECT

FB