Image

Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Desondanks dit is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten kunnen bevatten. Hoewel Silverstar Life Balance haar best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan ze niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website.

Spectraal analyse van het bloed met het Bioscan systeem en de daaruit verkregen resultaten worden niet erkend door de reguliere geneeskunde en zijn wetenschappelijk omstreden. Analyse met het BioScan systeem vervangt de door de reguliere geneeskunde erkende diagnostische methoden niet. Wij zijn echter van mening dat het BioScan systeem waardevolle inzichten biedt voor de ontwikkeling van een holistische behandelingsmethode in de praktijk. Deze biologische-filosofische theorie gaat ervan uit dat de levensverschijnselen bepaald worden door de totaliteit van het levende, die meer is dan de onderdelen samen. De beslissing over het gebruik van een Bioscan systeem ligt in elk individueel geval bij de therapeut in het kader van zijn behandeling.

Wetenschap en geneeskunde ontkennen het bestaan van informatievelden voor medische en andere zaken, evenals de BioScan systemen met hun toepassing als gevolg van het gebrek aan wetenschappelijk bewijs in de zin van de conventionele geneeskunde. Alle cijfers zijn gebaseerd op ervaringen van de genezende programma’s. Bovendien, wij wijzen er uitdrukkelijk op dat het gebruik van alle producten zoals de BioScan systemen geen belofte doen van genezing. Alle aansprakelijkheid wordt volledig uitgesloten. Voor de duidelijkheid; niet de BioScan systemen biedt diagnostiek of therapie, maar de arts en/of therapeut. Het BioScan  systeem is slechts een hulpmiddel. Beslissen welke verdere maatregelen moeten worden genomen wordt altijd gedaan door de therapeut / arts die ook verschillende andere manieren en methoden gebruikt.

Silverstar Life Balance ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Silverstar Life Balance.

Silverstar Life Balance aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Silverstar Life Balance aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. Silverstar Life Balance behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Silverstar Life Balance.

Silverstar Life Balance garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Silverstar Life Balance aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

© 2018-2022 Silverstar Life Balance, Vaassen

CONTACT

Silverstar Life Balance
Ruitercamp 213, 3992 BZ  Houten
KvK: 50228692 Btw: NL001309130B08
Mobiel: +31 (0) 651 379 222
info[@]silverstar-life-balance.nl

CONNECT

FB