Image

Privacy Protocol

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw zorgverlener een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht met een wettelijke bewaarplicht van 15 jaar. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn. Uw behandelend arts of een medisch specialist kan deze gegevens opvragen.

Medewerkers van Silverstar Life Balance doen hun best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • onbevoegden geen toegang geven tot uw gegevens

De zorgverleners die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot de gegevens in uw dossier die noodzakelijk zijn voor het vervullen van hun taak. Deze zorgverleners hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Informeren van andere zorgverleners. Bijvoorbeeld op verzoek van uw huisarts of door een specialist van een ziekenhuis. Dit gebeurt standaard, tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt.
  • Gebruik voor waarneming of voor intercollegiale toetsing binnen onze praktijk.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.
  • Daarnaast worden gegevens uit uw dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven. Zo is het verplicht een infectieziekte te melden aan de directeur van de GGD.

Wil uw therapeut gegevens gebruiken voor een ander doel dan hierboven aangegeven, dan moet hij u daarover informeren en is uw toestemming nodig.

Uw toestemming is niet nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot u herleidbaar zijn (geanonimiseerde gegevens).

CONTACT

Silverstar Life Balance
Ruitercamp 213, 3992 BZ  Houten
KvK: 50228692 Btw: NL001309130B08
Mobiel: +31 (0) 651 379 222
info[@]silverstar-life-balance.nl

CONNECT

FB